เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2563 สอบมีนาคม 2564

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2563 สอบมีนาคม 2564

ข้อ 1 ( 2 )

ข้อ 2 ( 3 )

ข้อ 3 ( 2 )

ข้อ 4 ( 4 )

ข้อ 5 ( 4 )

ข้อ 6 ( 3 )

ข้อ 7 ( 2 )

ข้อ 8 ( 3 )

ข้อ 9 ( 5 )

ข้อ 10 ( 1 )


 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

ข้อสอบ

ข้อ 1) ข้อมูลลักษณะสำคัญของไบโอมชนิดต่างๆ แสดงดังตาราง


ไบโอม

ลักษณะสำคัญ

สะวันนา

มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี มีฤดูแล้งยาวนาน และมีหญ้า เป็นพืชกลุ่มเด่น

ป่าเขตร้อน

มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 25-29 องศาเซลเซียส มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง มีพืชและต้นไม้ใหญ่หนาแน่น

ทุนดรา

มีช่วงฤดูหนาวยาวนานประมาณ 10 เดือน มีช่วงฤดูร้อนสั้น ไม่มีต้นไม้ใหญ่ และมักพบไลเคน มอส และหญ้า

กำหนดให้สัตว์ 2 ชนิด มีลักษณะและพฤติกรรม เป็นดังนี้
ชนิดที่ 1 กินหญ้าและไลเคนเป็นอาหาร เมื่อเข้าฤดูหนาวจะสร้างขนชุดใหม่ที่หนาขึ้น และจะผลัดขนทิ้งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน
ชนิดที่ 2 กินหญ้าเป็นอาหาร มีขนสั้น อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงในที่ราบโล่ง
จากข้อมูล ข้อใด ระบุไบโอมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ของสัตว์ชนิดที่ 1 และ 2 ได้ถูกต้อง ตามลำดับ (O-net 2563)

  1) สะวันนา และ ทุนดรา

  2) ทุนดรา และ สะวันนา

  3) ทุนดรา และ ป่าเขตร้อน

  4) ป่าเขตร้อน และ ทุนดรา

  5) ป่าเขตร้อน และ สะวันนา

 

 

เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

คำตอบ (2) ทุนดรา และ สะวันนา

เหตุผล

เมื่อพิจารณาจากลักษณะสำคัญของแต่ละไบโอม
๐ สิ่งมีชีวิตชนิดที่
1 :: กินหญ้าและไลเคน เป็นอาหาร มีฤดูที่น่าจะยาวนานพิจารณาได้จาก การที่สัตว์ต้องปรับตัวโดยการสร้างขนชุดใหม่ ดังนั้น น่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตในไบโอมทุนดรา 
๐ สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 2 :: มีขนสัตว์สั้น แสดงว่าต้องอาศัยในเขตร้อน และอาศัยในที่โล่ง น่าจะอยู่ในบริเวณที่มีทุ่งหญ้า สอดคล้องกับไบโอมสะวันนา  ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี มีฤดูแล้งยาวนาน และมีหญ้า เป็นพืชกลุ่มเด่น

คำตอบที่ถูกจึงเป็น ข้อ (2) ทุนดรา และ สะวันนา

 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/ [ ข้อ 8 ]/

 

[ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]

 
 
 
 

 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::