nana-bio

 

หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนหนังสือ 6 ประการ

1. สะสม (Gradual) เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2. ทำซ้ำ (Repetition) ทบทวน ท่อง และทำแบบฝึกหัด

3. ย้ำรางวัล (Reinforcement)

ควรให้รางวัลตัวเองเมื่อ ทำงานเสร็จในแต่ละครั้งเพื่อให้ขยันขึ้น
4. ขยันคิด (Active Learning) จงใส่ใจคิดตามเสมออย่าฟังหรืออ่านไปเรื่อยๆ
5. ฟิตปฏิบัติ (Practice) ้ต้องลงมือปฏิบัติให้เกิความชำนาญ ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว การลงมือปฎิบัติอย่างจริงจังจะทำให้แม่นยำ เกิดการถ่ายโยงความจำระยะยาว
6. หาทางบังคับตัวเอง (Stimulus Control) โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
   

ข้อปฏิบัติตนของการเป็นผู้เรียนที่ดี

1. เวลาฟังอาจารย์สอนหรือเวลาอ่าน ต้องคิดตาม ถาม จด ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจควรจดคำถามไว้เพื่อคิดค้นคว้าหรือถามผู้รู้ต่อไป

 2. หามุมที่ใช้เป็นที่ดูหนังสือหรือทำการบ้านที่จะทำให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดเวลาสำหรับทบทวนสิ่งที่เรียนมา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะเรียนต่อไป และถ้าปฏิบัติตามที่กำหนดได้ควรให้รางวัลตัวเอง เช่น ได้ขนม ได้เล่น ได้ฟังเพลง ดูทีวี ได้ออกกำลัง เป็นต้น ถ้าทำไม่ได้ตามกำหนดควรหาเวลาชดเชย
4. ท่องหนังสือกับเพื่อน อย่าหวงวิชา แบ่งปันความรู้อธิบายให้กันและกัน อย่าช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ผิด เช่น ทุจริตเวลาสอบ หรือให้ลอกงานโดยไม่เข้าใจ
5. ฝึกศึกษาด้วยตนเอง มิใช่ต้องเรียนจากครูเพียงอย่างเดียว การศึกษาด้วยตนเองต้องใช้สมาธิมาก ต้องทำความเข้าใจจดสาระสำคัญต่าง ๆ ลงในโน้ตย่อ จดสิ่งที่ไม่เข้าใจไว้ค้นคว้าต่อไป
 

หากท่านยังไม่สามารถปฏิบัติตนดังกล่าวได้ ท่านต้องหาสาเหตุอื่น ๆ อีกเช่น

 ขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือไม่
  เวลาทำใจไม่จดจ่อ (ขาดสมาธิ) ใช่หรือไม่
  อ่านเท่าไรก็ไม่จำ (อ่านไม่เป็น) ใช่หรือไม่ 
  คิดเท่าไรก็ไม่ออก ใช่หรือไม่
 
ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว ท่านจะต้องหาทางแก้ไขและฝึกฝนตนเองในจุดที่ท่านบกพร่องเช่นในด้านความจำ เป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนคณิตศาสตร์ เราต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วจำ

 

ทำอย่างไรเราจะจำดี

ปทบทวนทันทีที่เราเรียนในแต่ละ วันเพื่อมิให้เกิน 24 ชั่วโมง จากนั้นเราทิ้งช่วงไปทบทวนรวบยอดในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพื่อมิให้เกิน 7 วัน ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์  เนื่องจากแต่ละวันความรู้จะพอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ เราควรทำโน้ตย่อและทบทวนจากโน้ตย่อสาระสำคัญ จะช่วยให้เราเสียเวลาทบทวนน้อยลง
 
 

บทความโดย : ผ.ศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค

ที่มา : ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พระนคร