เนื่องจากในช่วงนี้ภารกิจของชีวิตมีเพิ่มขึ้นมามากมายจึงไม่สามารถอัพเดตข้อมูลหรือจัดทำแผนการสอนเพิ่มเติมได้ ในช่วงนี้ ทำให้หลายท่านต้องเสียเวลาติดต่อมา แต่ไม่มีแผนจัดส่งให้ จึงขอระงับหน้าเพจ ห้องสื่อคุณภาพ นี้ แต่จะใช้เวลาว่างที่เหลือพัฒนาเว็บในส่วนอื่นที่พอจะทำได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณ เว็บ NaNa-Bio.com ด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บ NaNa-Bio.com จะมีส่วนช่วย ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเพื่อนครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า ยั่งยืนสืบไป

 

ขอแสดงความนับถือ


ครูนันทนา สำเภา
Webmaster :: NaNa-Bio.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------