เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                             ระบบย่อยอาหาร

 

 

  1.จงนำตัวอักษร ที่แสดงอวัยวะต่างๆ ของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ (เฉลย)

 

………..   1.1  มีเซลล์สร้างเมือก กรดไฮโดรคลอริก และเพปซิโนเจน 
………..   1.2  เป็นส่วนของทางเดินอาหาร ที่มีท่อเปิดจากตับอ่อนและท่อน้ำดี
……......   1.3   เป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำ วิตามิน และธาตุอาหาร
………..   1.4   สร้างสารที่ทำให้ลิพิดแตกตัว เป็นหยดเล็กๆ
…….…..  1.5  สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารทุกประเภทและสรน้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบส

2. จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (เฉลย)

(   )
2.1 ไฮดราปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารภายในช่องภายในลำตัว และมีการย่อยอาหารภายในเซลล์ด้วย
(   )
2.2 หน้าที่อย่างหนึ่งของเอนไซม์ ที่สร้างจากเซลล์บุผิวของดูโอดินัม คือการเปลี่ยนเอนไซม์บางชนิดจากตับอ่อน ที่ยังไม่พร้อมที่จะทำงานให้เป็นเอนไซม์ที่พร้อมจะทำงาน
(   )
2.3 อาหารประเภทลิพิด เมื่อย่อยแล้วจะลำเลียงเข้าหลอดเลือดฝอยภายในวิลลัส ของลำไส้เล็ก
(   )
2.4  ลำไส้ใหญ่ มีหน้าที่ดูดซึมน้ำ วิตามิน ธาตุอาหาร และหลั่งเมือก เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของกากอาหาร
(   )
2.5  ผู้ป่วยที่ท่อน้ำดีอุดตันจะไม่มีการย่อยอาหารประเภทลิพิด

 

3. การหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นเบสจากตับอ่อนมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหารอย่างไร (เฉลย)

 

4. นักเรียนคนหนึ่งดูละครเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก. หายออกจากบ้านไปตอนหลังอาหารกลางวันของวันที่ 1 จนกระทั่งเช้าวันที่ 3 มีพบศพในห้องเย็น สำหรับแช่ปลา ซึ่งถ้าดูจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพไม่สามารถบอกได้ว่าเสียชีวิตเมื่อใด เนื่องจากศพอยู่ในตู้เย็นจึงดูจากการแข็งตัวของกล้ามเนื้อ และการลดลงของอุณหภูมิไม่ได้ แต่การผ่าศพพบว่าอาหารส่วนใหญ่อยู่ในกระเพาะอาหาร มีเส้นก๋วยเตี๋ยว ชิ้นผัก และชิ้นเนื้อ  อีกหลายชิ้น รวมปริมาณอาหารประมาณครึ่งกระเพาะ และภรรยาของนาย ก. แจ้งว่า นาย ก. รับประทานอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เสร็จ เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่หายตัวไป นักเรียนเห็นด้วยกับนักสืบในละครหรือไม่ เพราะเหตุใด (เฉลย)

 

5. จากการทดลองเพื่อศึกษาการย่อยแป้งด้วยอะไมเลส ที่แบคทีเรียสร้างขึ้น โดยแบคทีเรีย A และ B บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีแป้ง (Starch agar) เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นเทสารละลาย ไอโอดีน ลงไปบนอาหารเลี้ยงเชื้อพบว่าบริเวณรอบๆที่แบคทีเรีย A เจริญไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีของอาหารเลี้ยงเชื้อ ในขณะที่บริเวณรอบๆที่แบคทีเรีย B เจริญมีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อดังรูป

     5.1 แบคทีเรียชนิดใดสามารถสร้างอะไมเลสได้ ทราบได้อย่างไร (เฉลย)

     5.2 เมื่อนำแบคทีเรีย A ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่มีแป้งเป็นเวลา 3 วัน แยกเซลล์แบคทีเรียออกมาแล้วทำให้เซลล์แตก และนำส่วนที่สกัดจากเซลลไปทดสอบการย่อยแป้งของอะไมเลส พบว่าสารสกัดที่ได้จากแบคทีเรีย A สามารถย่อยแป้งได้เล็กน้อยเพราะเหตุใด (เฉลย)

 

6. เติมเครื่องหมาย / ลงในตารางให้ตรงกับลักษณะทางเดินอาหารและย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้ (เฉลย)


สิ่งมีชีวิต

ทางเดินอาหาร

การย่อยอาหาร

ไม่มีทางเดินอาหาร

ไม่สมบูรณ์

สมบูรณ์

ภายในเซลล์

ภายนอกเซลล์

อะมีบา

 

 

 

 

 

พารามีเซียม

 

 

 

 

 

ฟองน้ำ

 

 

 

 

 

ไฮดรา

 

 

 

 

 

พลานาเรีย

 

 

 

 

 

ไส้เดือนดิน

 

 

 

 

 

 

7. นำชื่อสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อให้สัมพันธ์กับลักษณะของการย่อยอาหาร (เฉลย)

ตั๊กแตน

พลานาเรีย

ไฮดรา

ไส้เดือนดิน

นก

ปลา

 

-------------- 7.1  มีกระเพาะอาหารบริเวณอก ใช้โพรเวนทริคิวลัส ช่วยบดอาหาร มีต่อมสร้างเอนไซม์
-------------- 7.2 ไม่มีฟัน และต่อมน้ำลาย ใช้กึ๋นช่วยบดอาหาร มีตับ ตับอ่อนสร้างเอนไซม์ ขับกากอาหาร    ทางทวารหนัก
-------------- 7.3 จับเหยื่อด้วยเข็มพิษ ปล่อยเอนไซม์จากเนื้อเยื่อชั้นใน ของช่องภายในลำตัว
-------------- 7.4 กินอาหารทางปาก ไม่มีฟัน ลำไส้สร้างเอนไซม์ มาย่อยอาหาร มีกระเพาะพักอาหาร
-------------- 7.5 ส่วนใหญ่มีฟัน มีตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อนสร้างเอนไซม์ ขับกากอาหาร ทางทวารหนัก
-------------- 7.6 ปล่อยเอนไซม์จากทางเดินอาหารผ่านคอหอย มาย่อยอาหารนอกตัว และย่อยต่อในช่อง
ภายในลำตัว ขับกากอาหารออกทางปาก

 

8. ถ้าตัดส่วนเทนทาเคิลของไฮดราออกจะส่งผลต่อกระบวนการย่อย อาหารหรือไม่ เพราะเหตุใด (เฉลย) 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com