อยากรู้จักประจุไฟฟ้าในดินและ Plant E ฟังทางนี้

[[ บทความที่น่าสนใจอื่นๆ ]]

ไฟฟ้าในดินเกิดได้อย่างไร

สมบัติทางเคมีของดิน

Plant E มีหลักการอย่างไร

การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน หรือ เส้นข้าวเปียก

๐ [ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]

๐ [กลับหน้าหลักนานาสาระ]

[กลับหน้าหลัก]
 

 

 

         ดินให้กระแสไฟฟ้าได้อย่างไร ?

          ในยุคนี้เราต่างหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่ใช้ในโลกของเรา พลังงานหลักจะมาจากน้ำมันและไฟฟ้า เราปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเราไม่มีน้ำมัน และไฟฟ้าใช้ ความเป็นอยู่ต้องลำบาก ความสะดวกสบายทั้งหลายในชีวิตเป็นอันต้องหมดไป แต่การใช้พลังงานเหล่านี้กำลังสร้างปัญหา ประการแรกคือน้ำมันกับไฟฟ้า มีราคาแพงขึ้น รวมถึงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้มักก่อให้เกิดมลพิษ

          พลังงานสะอาดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราในยุคนี้ พลังงานสะอาดคือ พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสรับรู้รับฟังเกี่ยวกับ การใช้กระแสไฟฟ้าในดิน และได้อ่านบทความต่างประเทศเกี่ยวกับ Plant E ซึ่งเป็นพืชที่ให้พลังงานไฟฟ้าเช่นกัน ทำให้เกิดความสนใจและได้สืบค้นเพื่อหาทฤษฎีมารับรองว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเชื่อว่าความรู้ส่วนนี้จะช่วยให้ประเทศและทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตทางด้านพลังงานไปได้

          จากการทดลองของนักศึกษาปี 4 ท่านหนึ่งที่ได้ทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้าในดินโดยการนำดินแต่ละชนิดได้แก่ ดินร่วน  ดินทราย และดินเหนียว ในสองสภาพคือ แห้ง กับเปียก มาต่อไฟแบบอนุกรมเข้ากับหลอด LED ปรากฏว่าหลอดไฟสว่างขึ้น และจากการทดลองพบว่าดินที่ให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุดคือดินเหนียว และดินที่ชุ่มน้ำ จะให้กระแสไฟฟ้ามากกว่าดินที่แห้ง นักศึกษาท่านนี้ได้สรุปว่า ประจุไฟฟ้า" เป็นสมบัติทางเคมีของดิน

        ดินมีสมบัติทางเคมีหลายประการเช่น ประจุไฟฟ้าในดิน, การดูดซับแลกเปลี่ยนไอออน, ความเป็นกรดด่างและ ความเค็ม  องค์ประกอบของดินที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงสมบัติทางเคมีมี 2 ส่วน คือ อนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุหรืออนุภาคดินเหนียว จะมีประจุลบอยู่ที่พื้นผิวทำให้สามารถดูดซับและแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินให้เข้ามาเกาะที่พื้นผิวของตัวเองได้ ส่วนธาตุอาหารที่พืชต้องการจะมีประจุบวก เช่น ธาตุไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียม ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เหล็กและสังกะสี ซึ่งการแลกเปลี่ยนประจุเหล่านี้เองเป็นตัวการสำคัญให้เกิดกระแสไฟฟ้า

 

 

 

 

อ่านหัวข้อถัดไป

สมบัติทางเคมีของดิน >>>>>>>>>


 

 

 เรื่องโดย
ครูนันทนา สำเภา
Webmaster NaNa-Bio.com