เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2549 สอบกุมภาพันธ์ 2550

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549 สอบกุมภาพันธ์ 2550

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (1)

ข้อ 3 (4)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (4)

ข้อ 8 (2)

ข้อ 9 (2)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (2)

ข้อ 12 (4)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (4)

 

ข้อ 15 (1)

ข้อ 16 (4)

ข้อ 17 (2)

ข้อ 18 (2)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (1)

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 


 
ข้อ 6) สัตว์ข้อใดที่อุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม (O-net 49)
  1. ม้าน้ำ
  2. แมวน้ำ
  3. นกเป็ดน้ำ
  4. หมูน้ำ(พะยูน)
 

คำตอบข้อ 6 ) ตอบ 1

เหตุผล

       • สัตว์ เลือดอุ่น คือ สัตว์ที่อุณหภูมิคงที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและสามารถควบคุม และรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาได้หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็น้อยมาก ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะหนาวเย็นหรือร้อนเพียงใดก็ตาม อัตราเมตาโบลิซึมของร่างกายจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ สัตว์เลือดอุ่นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
       • ประเภทของสัตว์เลือดอุ่นคือสัตว์จำพวกนกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน ช้าง แมวน้ำ ปลาวาฬ โลมา สุนัข นก เป็นต้น

       • สัตว์เลือดเย็น คือ สัตว์ที่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้นอุณหภูมิจึงอยู่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์เลือดเย็นอัตราโบลิซึมจะแปรตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
       • ประเภทของสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์จำพวกสัตว์ที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปลาส่วนใหญ่ เช่น งู จิ้งเหลน กบ คางคก อึ่งอ่าง ตุ๊กแก เป็นต้น 

 

 

 
ข้อ 7) ข้อใดกล่าวถึงการรักษาดุลยภาพของน้ำ และแร่ธาตุของปลาน้ำจืดได้ถูกต้อง (O-net 49)

       1.   ไตขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงและปริมาณน้อย
       2.   ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริมาณน้อย
       3.   ไตขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงและปริมาณมาก
       4.    ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริมาณมาก 

 

คำตอบข้อ 7 ) ตอบ 4

เหตุผล

              •ปลาน้ำจืดอยู่ในสารที่เป็นไฮโพโทนิกต่อเซลล์ คือ มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายในเซลล์ จึงมีกลไกในการกำจัดน้ำส่วนเกินออก วิธีการหนึ่งคือ ไตขับปัสสาวะเจือจางและมีปริมาณมาก
 
ข้อ 8) ก. และ ข.เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิร่างกาย และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมของสัตว์ชนิดใดตามลำดับ(O-net 49)
O-netC8

สิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ในอาณาจักรมอเนอรา

       1. ปลาฉลาม และ กบ

       2. นกกางเขน และ กิ่งก่า

       3. หนู และ นกเพนกวิน

       4. เต่า และ โลมา

 


คำตอบข้อ 8 ) ตอบ 2

เหตุผล

     •จากกราฟ  ก คือ สัตว์เลือดอุ่น      ข คือ สัตว์เลือดเย็น

C8

   

 
 
ข้อ 9) ถ้าตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาว เพิ่มมากขึ้นผิดปกติแสดงว่าเป็นโรคใด (O-net 49)

       1. เอดส์                         

       2. ติดเชื้อ

       3. โลหิตจาง                  

       4. ธาลัสซีเมียคำตอบข้อ 9 ) ตอบ 2

เหตุผล

การติดเชื้อ

       •จำนวนเม็ดเลือดขาว ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะอยู่ในช่วง 4,000-12,000 cell/cu.mm แต่ตอนที่ตรวจ
       •บางคนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวอาจจะมากหน่อยอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นมีการติดเชื้อ ร่างกายเลยสร้างเม็ดเลือดขาวมากเพื่อออกมาสู้กับเชื้อโรค ซึ่งมันสามารถขึ้นลงได้ตามสภาพของร่างกาย
       •การตรวจเลือด พบมีเม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 ตัวต่อมิลลิ ลิตร หรือน้อยกว่า 4,000 ตัวต่อมิลลิลิตร อาการที่เกิดจาก SIRS ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการติดเชื้อเท่านั้น อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ เช่น จากการเกิดตับอ่อนอักเสบ จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือจากมีแผลไฟไหม้ที่รุนแรง แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าอาการของ SIRS นี้สาเหตุมาจากการติดเชื้อ ก็จะเรียกว่าผู้ป่วยมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ/ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเอง

ที่มา

http://www.thaigoodview.com/node/45629
http://haamor.com/th/
 
 
ข้อ 10) ข้อใดเป็นแผนภาพการให้เลือดที่ถูกต้องตามหมู่เลือด(O-net 49)

 

C10

 

       


คำตอบข้อ 10 ) ตอบ 3

เหตุผล

•คนเลือดหมู่O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่ ได้แก่      หมู่O หมู่A หมู่B และหมู่AB
•คนที่มีเลือดหมู่AB สามารถรับเลือดได้จากทุกหมู่ ได้แก่   หมู่O หมู่A หมู่B และหมู่AB

 

 
 
 
 
<<ก่อนหน้า........... หน้าถัดไป >>
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

 

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ