เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (1)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (5)

ข้อ 5 (3)

ข้อ 6 (2)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (4)

ข้อ 9 (1)

ข้อ 10 (2)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (2)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (5)

 

 

 

 

ข้อ 15 (1)

ข้อ 16 (5)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (5)

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 1) ออร์แกแนลล์ใดที่พบเฉพาะภายในเซลล์ของสัตว์เท่านั้น (O-net 58)
 
       1. ไมโทคอนเดรีย
       2. แวคิวโอล
       3. ไลโซโซม
       4. เซนทริโอล
       5. ผนังเซลล์
 

คำตอบข้อ 1 ) ตอบ (4) เซนทริโอล

เหตุผล

เพราะ เซนทริโอลเป็นออร์กาแนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม พบในเซลล์สัตว์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรทิสต์ แต่ไม่พบในเซลล์พืชและพวกเห็ดรา ทำหน้าที่ เป็นที่ยึดเส้นใยสปินเดิลช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซม และแยกโครมาทิดแต่ละคู่ออกจากกันขณะเซลล์แบ่งตัว

 
ข้อ 2) เราควรทำเช่นไรจึงจะยืดอายุของดอกกุหลาบที่ปักแจกันให้อยู่ได้นาน (O-net 58)
 
       1. ตัดก้านดอกใต้น้ำ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในก้าน
       2. ทาวาสลินที่ก้านตรงรอยตัดเพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไปในก้านดอก
       3. ใส่ขี้เถ้าลงในน้ำเพื่อปรับค่าพีเอชของน้ำเป็นด่างมากขึ้น
       4. ใส่เกลือลงในน้ำเพื่อปรับความเข้มข้นและช่วยเพิ่มการดูดน้ำจากภายนอก
       5. เด็ดกลีบดอกทิ้งบางส่วน เพื่อลดการคลายน้ำ
 

คำตอบข้อ 2 ) ตอบ (1)  ตัดก้านดอกใต้น้ำ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในก้าน

เหตุผล

ตัวเลือกที่

ผลที่เกิดขึ้น

1.  ตัดก้านดอกใต้น้ำ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในก้าน

การป้องกันไม่ให้ฟองอากาศขึ้นไปก้านดอกจะช่วยให้น้ำ
ในท่อลำเลียงอยู่กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
สามารถลำเลียงไปยังเซลล์ข้างเคียงได้ต่อเนื่อง
จึงช่วยยืดอายุของก้านดอกได้นานขึ้น

2. ทาวาสลินที่ก้านตรงรอยตัดเพื่อกันไม่ให้อากาศ
เข้าไปในก้านดอก

วาสลินจะขัดขวางการลำเลียงน้ำจากภายนอก
เข้าสู่ก้านดอกทำให้เมื่อพืชสูญเสียน้ำไปแล้ว
ลำเลียงน้ำเข้าไปทดแทนไม่ได้

3. ใส่ขี้เถ้าลงในน้ำเพื่อปรับค่าพีเอชของน้ำเป็นด่างมากขึ้น

ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในน้ำสูงขึ้น
เกิดสภาวะที่เป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิก (Hypertonic solution) ส่งผลให้น้ำในเซลล์ของพืชสูญเสียออกมาทำให้พืชเหี่ยวเฉาเร็วขึ้น

4. ใส่เกลือลงในน้ำเพื่อปรับความเข้มข้นและช่วยเพิ่ม
การดูดน้ำจากภายนอก

ส่งผลคล้ายคลึงกับข้อ 3

5. เด็ดกลีบดอกทิ้งบางส่วน เพื่อลดการคลายน้ำ

การคายน้ำส่วนใหญ่เกิดที่ใบดังนั้น การเด็ด กลีบดอกทิ้ง
บางส่วนจึงช่วยลดการคลายน้ำได้เพียงเล็กน้อย
เนื่องจากยังมีการคลายน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใบอย่างต่อเนื่อง

 

 
ข้อ 3) อวัยวะใดที่ปลาไม่ได้ใช้ ในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย (O-net 58)

       

       1. เหงือก      
       2. รูจมูก       
       3. ผิวหนัง   
       4. ไต
       5. ทวารหนัก


คำตอบข้อ 3 ) ตอบ (2) รูจมูก

เหตุผล

เหงือก ==> ช่วยขับแร่ธาตุกรณีปลาเค็ม ส่วน ปลาน้ำจืด เหงือกช่วยดูดแร่ธาตุ

ผิวหนังมีเกล็ด==> ช่วยป้องกันไม่ให้แร่ธาตุซึมเข้ากรณีปลาทะเล ส่วนปลาน้ำจืด เกล็ดป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่าน

ไต==> ไตปลาน้ำเค็ม มีโกลเมอรูลัสเล็กหรือไม่มีเลยทำให้กรองของเหลวได้น้อยและปัสสาวะออกมาน้อยด้วย ปัสสาวะจะมีเกลือแร่พวกที่เป็นประจุคู่เช่นแมกนีเซียมไอออนทูซัสเฟตเป็นส่วนใหญ่ และมีของเสียจากเมแทบอลิซึมของสารโปรตีนเจีอปน
ออกมาน้อยมาก ปัสสาวะมีความเข้มข้นเท่าเลือด (isotonic urine)  ส่วนไตไตปลาน้ำจืดมีโกลเมอรูลัส (glomerulus) ขนาดใหญ่ทำให้กรองของเหลวได้จำนวนมากและกำจัดปัสสาวะที่เจือจาง(dilute urine)และเจือจางกว่าเลือด(hypoto
nic urine) ออกมา เป็นการรักษาเกลือแต่และกำจัดน้ำส่วนเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ
(อ้างอิงจาก  : http://www.vcharkarn.com/vcafe/53025)

ทวารหนัก===> เป็นทางผ่านของอุจาระช่วยขับเกลือกรณีปลาน้ำเค็ม และช่วยขับน้ำกรณีปลาน้ำจืด

ดังนั้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการรักษาดุลยภาพ ของปลาคือข้อ (2) รูจมูก

 
 
ข้อ 4) นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวประเทศอินเดียในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ร่างกายของเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด (O-net 58)

 

      1. สมองส่วนไฮโพทาลามัสไปกระตุ้นร่างกาย
      2. หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว
      3. กล้ามเนื้อที่ยึดโคนเส้นขนคลายตัว
      4. ต่อมเหงื่อเพิ่มการหลั่งเหงื่อ
      5. อัตราการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้น

 


คำตอบข้อ 4 ) ตอบ (5) อัตราการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้น

เหตุผล

การเปลี่ยนแปลของร่างกายขณะที่อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นเป็นผลให้สมองส่วนไฮโพทาลามัสควบคุมร่างกายดังนี้

  1. หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังคลายตัวเพื่อเพิ่มการแผ่รังสีความร้อน
  2. ขนเอนราบต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อเพิ่มการระเหยของเหงื่อ
  3. ลดอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกาย ซึ่งส่งผลให้อัตราการเผาผลาญสารอาหารลดลงด้วย

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในข้อ (5) จึงเป็นข้อยกเว้น

 
 
ข้อ 5) ข้อใดจับคู่ระหว่างอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง (O-net 58)

       

       1.  ต่อมน้ำเหลือง ทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง
       2.  ตับทำหน้าที่สร้างและทำลายเกล็ดเลือด
       3.  ไขกระดูก ทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือด
       4.   ม้าม ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
       5.   ต่อมไทมัส ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง

 


คำตอบข้อ 5 ) ตอบ (3)   ไขกระดูก ทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือด

เหตุผล

เพราะไขกระดูกเป็นแหล่งสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทุกชนิด รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด


 
 
 
 
หน้าถัดไป >>


[ ข้อ 1- ข้อ 5]      [ข้อ 6- ข้อ 10]      [ข้อ 11-ข้อ 15]        [ข้อ 16- ข้อ 18]
 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ