เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2553 สอบกุมภาพันธ์ 2554

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 สอบกุมภาพันธ์ 2554

ข้อ 1 ( 1 )

ข้อ 2 ( 1 )

ข้อ 3 ( 4 )

ข้อ 4 ( 2 )

ข้อ 5 ( 3 )

ข้อ 6 ( 2 )

ข้อ 7 ( 1 )

ข้อ 8 ( 2 )

ข้อ 9 ( 4 )

ข้อ 10 ( 3 )

ข้อ 11 ( 2 )

ข้อ 12 ( 4 )

ข้อ 13 ( 1 )

ข้อ 14 ( 1 )

 

ข้อ 15 ( 2 )

ข้อ 16 ( 4 )

ข้อ 17 ( 4 )

ข้อ 18 ( 3 )

ข้อ 19 ( 3 )

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 


 

ข้อ 6) สามีเลือดหมู่ A ภรรยาเลือดหมู่ B มีลูกคนแรกเลือดหมู่ O โอกาสมีลูกคนที่ 2 เลือดหมู่ A คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ (O-net 53)

      1. 0
      2. 25
      3. 50
      4. 75
 

คำตอบข้อ 6 ) ตอบข้อ 2.  25

เหตุผล
ลูกคนแรกมีเลือดหมู่โอแสดงว่าพ่อแม่ มีจีโนไทป์สภาพเฮเทอโรไซกัส ดังนั้นโอกาสที่ลูกคนที่ 2 จะมีเลือดหมู่ โอคือ 1/4  หรือ ร้อยละ 25

    
ข้อ 7) ข้อใดคือผลจากกระบวนการสร้างอสุจิของคน โดยเริ่มจากเซลล์ที่หลอดสร้างอสุจิ 1 เซลล์ (O-net 53)

ข้อ

จำนวนอสุจิ (ตัว)

จำนวนโครโมโซมของตัวอสุจิ (แท่ง)

1

4

23

2

2

23

3

4

46

4

2

46

 

คำตอบข้อ 7 ) ตอบข้อ 1 จำนวนอสุจิ 4 ตัว จำนวนโครโมโซมของตัวอสุจิ 23 แท่ง

เหตุผล
เซลล์เริ่มต้นในการสร้างอสุจิในหลอดสร้างตัวอสุจิคือ สเปอร์มาโทโกเนียม ซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็น 2n (Diploid) กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย อาศัยการแบ่งเซลล์แบบไอโอซีส ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ แต่ละเซลลมีชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากจำนวนเดิมนั้น คือ n (Hapliod) เซลล์ของคนในสภาพ2n (Diploid) มีโครโมโซม 23 คู่ ดังนั้นในสภาพ n (Hapliod) แต่ละเซลล์จึงมีโครโมโซม 23 แท่ง

 
ข้อ 8) ข้อใดผิดจากทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ (O-net 53)
       1. เมื่อก่อนยีราฟมีทั้งคอสั้น และ คอยาวต่อมาเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปยีราฟคอสั้นไม่สามารถอยู่รอดได้จึงสูญพันธุ์เหลือแต่ยีราฟคอยาว
       2. เมื่อก่อนยีราฟคอสั้น แต่ต่อมายืดคอกินใบไม้สูงๆคอจึงยาว ลักษณะคอยาวถ่ายทอดไปถึงลูกจึงทำให้ยีราฟรุ่นหลังคอยาว
       3. แมลงศัตรูพืช ทนทานต่อยาฆ่าแมลง เพราะแมลงตัวที่กลายพันธ์เกิดการดื้อยา สามารถยู่รอดมีลูกหลานต่อไปได้
       4. กระต่ายป่าที่สีน้ำตาลจะดูกลมกลืนกับทุ่งหญ้า แมวป่าจึงล่ากระต่ายป่าสีขาวเป็นอาหารได้โดยง่าย

คำตอบข้อ 8 ) ตอบข้อ 2.   เมื่อก่อนยีราฟคอสั้น แต่ต่อมายืดคอกินใบไม้สูงๆคอจึงยาว ลักษณะคอยาวถ่ายทอดไปถึงลูกจึงทำให้ยีราฟรุ่นหลังคอยาว

เหตุผล
การคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ เป็นแนวความคิดของชาร์ดาร์วิน  แต่แนวความคิดเกี่ยวกับยีราฟคอสั้น แต่ต่อมายืดคอกินใบไม้สูงๆคอจึงยาว ลักษณะคอยาวถ่ายทอดไปถึงลูกจึงทำให้ยีราฟรุ่นหลังคอยาว เป็นกฎแห่งการใช้และไม่ใช้ของฌองลามาร์ค ที่มีใจความว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นภายในชั่วรุ่นนั้นสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้ ดังนั้นตัวเลือกข้อที่ 2 จึงผิดไปจากแนวคิดการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ

 
 
 
ข้อ 9) ลักษณะเด่นของอาณาจักรมอเนอรา คือข้อใด (O-net 53)

      1. มีคลอโรฟีลล์
      2. ไม่มีเนื้อเยื่อ
      3. มีผนังเซลล์
      4. ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสคำตอบข้อ 9 ) ตอบข้อ 4.   ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

เหตุผล

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา ได้แก่แบคทีเรีย ซึ่งเซลล์เป็นแบบโพรคาริโอต (Prokaryotic cell) ที่ลักษณะสำคัญคือ ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และไม่มีออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มอื่น พบเพียงไรโบโซมขนาด 70s       

 
 

ข้อ 10) จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด สิ่งมีชีวิต A เส้นทึบ และสิ่งมีชีวิต B เส้นประ สิ่งมีชีวิต A และ B ควรหมายถึงสิ่งมีชีวิตในข้อใด (O-net 53)

       1. ดอกไม้ทะเล - ปลาการ์ตูน
       2. ดอกไม้ – ผีเสื้อ
       3. งูเห่า – หนูนา
       4. กล้วยไม้ – ต้นประดู่

 


คำตอบข้อ 10 ) ตอบ ข้อ 3.  งูเห่า – หนูนา

เหตุผล
จากกราฟจะเห็นได้ว่าเมื่อสิ่งมีชีวิต A เพิ่มขึ้น สิ่งมีชีวิต B จะลดลง แสดงว่าสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายเสียประโยชน์ (+,-) ซึ่งสอดคล้องกับงูเห่าที่เป็นผู้ล่า (+) และ หนูนาซึ่งถูกล่า (-)

 

        
 
 
 
<<< ก่อนหน้า .......หน้าถัดไป >>
 
 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

 
 
 


กลับหน้าหลัก

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ