ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัย Insurance

Insurance >> ข้อดีข้อเสียของการทำประกันภัย

                     

 

ข้อดีของการทำประกันชีวิต :
สำหรับ ข้อดีของการทำประกันชีวิต นั้นจะสามารถเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเป็นหลักประกันให้กับตน เองในอนาคตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ เช่น การประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันแม้ชำระเพียงงวดเดียวเมื่อเสียชีวิต บริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้

 

ข้อเสียของการทำประกันชีวิต :
ส่วน ข้อเสียตรงที่หาก เราชำระเบี้ยประกันภัยไม่ตรง ตามกำหนดจนกระทั่งมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดภัยขึ้นและจะสูญเสียเงินเบี้ยประกัน ภัยจำนวนที่ได้ชำระไปแล้ว แต่ตามปกติจะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ค้างชำระได้ไม่เกิน 31 วัน นอกเหนือจากนี้แล้วผู้ที่ซื้อกรมธรรม์จะต้องอ่านกรมธรรม์ให้เข้าใจเพื่อให้ ทราบถึงเงื่อนไข ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ หากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหาใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน คปภ.สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www. oic.or.th

นอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการทำประกัน ข้อ กฎหมายที่โต้เถียงกันบ่อย ๆ คือ ปัจจุบันบริษัทประกันยอมให้กับลูกค้าทำประกันสุขภาพโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกค้าพึงสังวรไว้ว่า ถ้า เรามีประวัติป่วยเป็นโรคร้ายไม่ควรปกปิด ยกตัวอย่างเช่น เราประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ประกันไม่จ่ายเนื่องจากตรวจพบว่าคุณเป็น มะเร็งก่อนเสียชีวิต ถือว่าคุณปกปิดจึงทำให้สัญญาเป็นโมฆียะ

ขอบคุณที่มาดีๆจาก http://www.pattanakit.net/
บทความโดย : กรวิกา คงเดชศักดา   ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

 

 

บทความเกี่ยวกับ Insurance

  ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด  
  ข้อดีข้อเสียของการทำประกันภัย 
 
การเลือกบริษัทที่รับประกันภัย

  ประกันชีวิตที่ชีวิตควรจะมี

  เคล็ดลับดีๆก่อนทำประกัน
  ขั้นตอนในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง