ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัย Insurance

Insurance >> การเลือกบริษัทที่รับประกันภัย

                     

  • บริษัทประกันภัยที่มีผู้เอาประกันเลือกใช้บริการมากที่สุด
  • บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด
  • บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
  • บริษัทประกันภัยให้บริการรวดเร็ว
  • บริษัทประกันภัยมีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย
  • บริษัทประกันภัยที่มีระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากที่สุด
  • บริษัทประกันภัยที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของนายหน้า
  • บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
จาก การสอบถามผู้บริหารบริษัทนายหน้า ถึงการคัดเลือกบริษัทประกันภัยในการแนะนำให้ลูกค้าทำประกันด้วย หรือการส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งใดแห่งหนึ่ง หลายท่านให้ความเห็นว่า หลักๆ ต้องเป็นบริษัทที่ดี บริการดี และไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายสินไหม ทั้งหมดนี้ คือข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่ประชาชนควรคำนึงถึงเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

 

ขอบคุณที่มาดีๆจาก http://www.cinsurebroker.com
บทความโดย : Thailand Insurance ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 43

 

 

 

 

 

บทความเกี่ยวกับ Insurance

  ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด  
  ข้อดีข้อเสียของการทำประกันภัย 
 
การเลือกบริษัทที่รับประกันภัย
  ประกันชีวิตที่ชีวิตควรจะมี
 
เคล็ดลับดีๆก่อนทำประกัน
  ขั้นตอนในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง