เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

<  
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 16) ชายคนหนึ่งมีลักษณะนิ้วเกิน แต่งงานกับหญิงที่มีนิ้วปกติ มีบุตรชาย 1 คนที่มีจำนวนนิ้วปกติ และบุตรสาว 1 คนที่มีลักษณะนิ้วเกินบุตรชายแต่งงานกับหญิงที่มีจำนวนนิ้วปกติ และมีบุตรชาย 2 คนที่มีจำนวนนิ้วปกติ ข้อใดคือเพดดิกรีของครอบครัวนี้ (O-net 48)                o-net 16

คำตอบข้อ 16 ) ตอบ

เหตุผล

 

 

ข้อ 17) สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของทาลัสซีเมียที่เหมือนกัน โอกาสที่ลูกคนแรกจะเป็นธาลัสซีเมียมีเท่าใด (O-net 48)       

   1. 1/2       

   2. 1/3       

   3. 1/4       

   4. 3/4


คำตอบข้อ 17 ) ตอบ 3

เหตุผล

•โรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคที่่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม (เมื่อยีนด้อยเข้าคู่กันจึงจะป่วยเป็นโรค)

 

ข้อ 18) ลักษณะพันธุกรรมของคนในข้อ ใดที่มียีนควบคุมอยู่บนออโตโซม(Autosome)

   1. โรคธาลัสซีเมีย       

   2. ภาวะพร่องเอนไซม์กูลโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส        

   3. ตาบอดสี

   4. โรคฮีโมฟีเลีย (โรคเลือดไหลไม่หยุด)

 


คำตอบข้อ 18 ) ตอบ 1

เหตุผล

       • โรคธาลัสซิเมีย = เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม
       • ภาวะพร่องเอนไซม์กูลโคส 6 ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส = เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X
       • ตาบอดสี = เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X
       • โรคฮีโมฟีเลีย = เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X

 

 
 
ข้อ 19) ลักษณะตาบอดสีพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะเหตุใด (O-net 48)

   1. ลักษณะตาบอดสีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X และเพศชายมีโครโมโซม X เพียง 1 โครโมโซม

   2. ลักษณะตาบอดสีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม X และเพศชายมีโครโมโซม X เพียง 1 โครโมโซม       

   3. ลักษณะตาบอดสีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม Y และแสดงออกเมื่อมีฮอร์โมนเพศชาย       

   4. ลักษณะตาบอดสีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม Y และแสดงออกเมื่อมีฮอร์โมนเพศชาย


คำตอบข้อ 19 ) ตอบ 1

เหตุผล

     

เนื่องจากโรคตาบอดสีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X และจากจีโนไทป์ของผู้ชายเป็น XY ซึ่งถ้าแม่เป็นพาหะ ( XXc ) โอกาสที่ความบกพร่องจะไปตกที่ผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากถ้าฝ่ายชายได้รับ XcY จะแสดงอาการทันที แต่ถ้าฝ่ายหญิงได้รับ XcX จะยังไม่แสดงอาการเว้นเสียแต่ว่าจะเป็น XcXc

ที่มา www.kengdee.com

 

 

ข้อ 20) ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O แม่มีเลือดหมู่ AB ลูกของพ่อแม่คู่นี้มีเลือดหมู่ใดได้บ้าง (O-net 48)       

    1. หมู่ A หรือหมู่ AB       

    2. หมู่ B หรือหมู่ AB       

    3. หมู่ A หรือหมู่ B       

    4. หมู่ O หรือหมู่ AB

 


คำตอบข้อ 20 ) ตอบ 3

เหตุผล

C20

 

 
 
 
 

<< ก่อนหน้า ...... หน้าถัดไป >>

[ ข้อ 1 - 5 ] / [ ข้อ 6 - 10 ] / [ ข้อ 11 - 15] / [ ข้อ 16 - 20 ] / [ ข้อ 21 -25 ]

 

 

 

 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::