เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 6) ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์พืชที่แช่ในสารละลายไฮโพโทนิก (O-net 48)
 
       1. เซลล์เต่ง
       2. เซลล์แตก
       3. เซลล์เหี่ยว
       4. เซลล์เหมือนเดิม
 

คำตอบข้อ 6 ) ตอบ 1

เหตุผล

จากภาพจะเห็นได้ว่าเซลล์พืชในสารละลายไฮโพโทนิกเซลล์จะไม่แตกเหมือนเซลล์สัตว์ เนื่องจากมีผนังเซลล์
แต่เซลล์จะเต่งขึ้น

 

 
ข้อ 7) การหลั่งเพปซิโนเจนออกจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหารอาศัยกระบวนการใด (O-net 48)
 
       1. กระบวนการการแพร่
       2. กระบวนการเอกโซไซโทซีส
       3. การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต
       4. การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
 

คำตอบข้อ 7 ) ตอบ 2

เหตุผล

เอกโซไซโทซิส (exocytosis)
เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ สารที่จะถูกส่งออกไปนอกเซลล์บรรจุอยู่ในเวสิเคิลเมื่อ เวสิเคิลรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์ สารที่อยู่ภายในเวสิเคิลก็จะถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์ โดยวิธีนี้พบได้ในหลายโอกาส เช่น การหลั่งเอนไซม์จากเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร การกำจัดของเสียที่ย่อยไม่ได้ออกจากเซลล์

 

 

 
ข้อ 8) สารใดไม่พบในปัสาวะคนปกติ

       1. โปรตีน

       2. ยูเรีย
       3. ยูริก

       4. เกลือโซเดียม

 

คำตอบข้อ 8 ) ตอบ 1

เหตุผล

ส่วนประกอบของปัสสาวะ มีดังนี้ ดร.ฟารอน นักชีวเคมีได้วิจัยสารต่างๆ ในปัสสาวะพบว่า 95% เป็นน้ำ 2.5 % เป็นยูเรีย อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆ ถ้าแยกส่วนประกอบที่เป็นมิลลิกรัมออกมาในน้ำปัสสาวะ 100 ซีซี จะพบว่ามี

 1. Urea Nitrogen 682มิลลิกรัม
 2. Urea 1,459มิลลิกรัม
 3. Creatinin Nitrogen 36มิลลิกรัม
 4. Creatinin 97มิลลิกรัม
 5. Uric acid nitrogen 12.30มิลลิกรัม
 6. Uric acid 36.90มิลลิกรัม
 7. Amino nitrogen 9.70มิลลิกรัม
 8. Ammonia nit 57มิลลิกรัม
 9. Sodium 212มิลลิกรัม
 10. Potassium 137มิลลิกรัม
 11. Calcium 19.50มิลลิกรัม
 12. Magnesium 11.30มิลลิกรัม
 13. Chloride 314มิลลิกรัม
 14. Total sulphate 91มิลลิกรัม
 15. Inorganic sulphate 83มิลลิกรัม
 16. Inorganic phosphate 127มิลลิกรัม

นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ อีก ดังนี้

 1. เอนไซม์ ได้แก่
  1. Amylase(diastase)
  2. Lactic dyhydrogenate(LDH)
  3. Leucine amino-peptdase(LAP)
  4. Urokinase เป็นสารละลายลิ่มเลือด รักษาเส้นเลือดอุดตัน โรคเลือดจาง
 2. ฮอร์โมน ได้แก่
  1. Catecholamines
  2. 17-Catosteroids
  3. Hydroxysteroids
  4. Erytropoietine สารกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดง
  5. Adenylate cyclase ประสานการทำงานของฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกาย โดยผ่านการทำงานของสาร cyclic AMP
  6. Prostaglandin เป็นสารประจำถิ่นในเนื้อเยื่อหลายชนิด ควบคุมการอักเสบ การรับรู้ความปวด การจับตัวของลิ่มเลือด ช่วยการทำงานของมดลูก
 3. ฮอร์โมนเพศ ช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวย ผิวพรรณดี ลดรอยย่นและความหย่อนยานสร้างสุขภาพจิตที่ดี ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด ป้องกันกระดูกผุ
 4. อินซูลิน (Insulin) คนที่เป็นเบาหวานจะได้อินซูลินเข้าไปช่วยเสริมสร้างการเจริญอาหาร
 5. ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) พบในปัสสาวะตอนเช้า สารนี้ช่วยให้จิตใจสงบ ลดความกระวนกระวาย หลับสบาย

Urea เป็นสารขับปัสสาวะ เป็นสารต้านอักเสบ ต้านไวรัส และแบคทีเรีย ผิวหนังอ่อนเยาว์ สารยูเรียยังช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี ในทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารอีกด้วย

Uric acid สารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง

อินเตอร์เฟอรอน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดเชื้อก่อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส รักษาโรคเอดส์

เมทิล ไกลออกซอล (methyl glyoxal) พบในปัสสาวะผู้เป็นมะเร็ง รักษาโรคมะเร็ง

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/

 

 
 
ข้อ 9) อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่ขับเกลือออกจากร่างกายของปลาทะเลส่วนใหญ่ (O-net 48)

       1. เหงือก

       2. ทวารหนัก
       3. ไต
       4. ผิวหนัง
 

คำตอบข้อ 9 ) ตอบ 4

เหตุผล

• การรักษาดุลยภาพเกลือแร่ของปลาทะเล
       – เหงือกช่วยขับเกลือ
       – ปัสสาวะมีความเข้มสูงแสดงว่าไตช่วยขับเกลือ
       – เกลือบางส่วนดูดซึมเข้าสู่ทางเดินอาหารและขับออกทางการอุจาระ แสดงว่าทวารหนักช่วยขับเกลือ
       – แต่จะมีเกล็ดและผิวหนังที่ช่วยป้องกันเกลือจากภายนอกเข้าสู่เซลล์จึงไม่เป็นอวัยวะที่ช่วยขับเกลือ
 
 
ข้อ 10)คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ที่พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำหน้าที่ใด (O-net 48)
 
 
       1. ย่อยอาหาร
       2. กำจัดกากอาหาร
       3. กำจัดน้ำ
       4. ข้อ 2 และ 3
 

คำตอบข้อ 10 ) ตอบ 3

เหตุผล

•คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ทำหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกินออกนอกเซลล์โดยของเสียก็จะปนออกมากับน้ำด้วยเป็นของเสียที่ละลายน้ำได้เช่น ของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ แต่่ใช่กากอาหาร

 
 
 
 
<< ก่อนหน้า ...... หน้าถัดไป >>
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

 

 
 
 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ