เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 6) ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์พืชที่แช่ในสารละลายไฮโพโทนิก (O-net 48)
 
       1. เซลล์เต่ง
       2. เซลล์แตก
       3. เซลล์เหี่ยว
       4. เซลล์เหมือนเดิม
 

คำตอบข้อ 6 ) ตอบ 1

เหตุผล

     จากภาพจะเห็นได้ว่าเซลล์พืชในสารละลายไฮโพโทนิกเซลล์จะไม่แตกเหมือนเซลล์สัตว์ เนื่องจากมีผนังเซลล์
แต่เซลล์จะเต่งขึ้น

 

 
ข้อ 7) การหลั่งเพปซิโนเจนออกจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหารอาศัยกระบวนการใด (O-net 48)
 
       1. กระบวนการการแพร่
       2. กระบวนการเอกโซไซโทซีส
       3. การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต
       4. การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
 

คำตอบข้อ 7 ) ตอบ 2

เหตุผล

เอกโซไซโทซิส (exocytosis)
เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ สารที่จะถูกส่งออกไปนอกเซลล์บรรจุอยู่ในเวสิเคิลเมื่อ เวสิเคิลรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์ สารที่อยู่ภายในเวสิเคิลก็จะถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์ โดยวิธีนี้พบได้ในหลายโอกาส เช่น การหลั่งเอนไซม์จากเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร การกำจัดของเสียที่ย่อยไม่ได้ออกจากเซลล์

 

 

 
ข้อ 8) สารใดไม่พบในปัสาวะคนปกติ

       1. โปรตีน

       2. ยูเรีย
       3. ยูริก

       4. เกลือโซเดียม

 

คำตอบข้อ 8 ) ตอบ 1

เหตุผล

ตารางแสดงปริมาตรของของเหลวที่ความเข้มข้นของสารต่างๆที่พบในพลาสมา ของเหลวที่ผ่านการกรองและปัสสาวะ

สาร

พลาสมา

ของเหลวที่ผ่านการกรอง

ปัสสาวะ

ของเหลว

180

180

1.5

สารประกอบคาร์บอน

   ๐ โปรตีน

3,900 - 5,000

6-11

0

   ๐ กลูโคส

100

100

0

   ๐ ยูเรีย

26

26

1,820

   ๐ กรดยูริก

3

3

42

   ๐ ครีเอทินีน

1.1

1.1

196

ไอออน

   ๐ โซเดียมไอออน

142

142

128

   ๐ คลอไรด์ไอออน

103

103

134

   ๐ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

28

28

14

   ๐ โพแทสเซียมไอออน

5

5

60

ที่มา จากหนังสือแบบเรียนชีววิทยาเล่ม 4 ฉบับปรับปรุง 2560

จากข้อมูลในตารางพบว่าในปัสสาวะจะไม่พบโปรตีน

 

 
 
ข้อ 9) อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่ขับเกลือออกจากร่างกายของปลาทะเลส่วนใหญ่ (O-net 48)

       1. เหงือก

       2. ทวารหนัก
       3. ไต
       4. ผิวหนัง
 

คำตอบข้อ 9 ) ตอบ 4

เหตุผล

• การรักษาดุลยภาพเกลือแร่ของปลาทะเล
       – เหงือกช่วยขับเกลือ
       – ปัสสาวะมีความเข้มสูงแสดงว่าไตช่วยขับเกลือ
       – เกลือบางส่วนดูดซึมเข้าสู่ทางเดินอาหารและขับออกทางการอุจาระ แสดงว่าทวารหนักช่วยขับเกลือ
       – แต่จะมีเกล็ดและผิวหนังที่ช่วยป้องกันเกลือจากภายนอกเข้าสู่เซลล์จึงไม่เป็นอวัยวะที่ช่วยขับเกลือ
 
 
ข้อ 10)คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ที่พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำหน้าที่ใด (O-net 48)
 
 
       1. ย่อยอาหาร
       2. กำจัดกากอาหาร
       3. กำจัดน้ำ
       4. ข้อ 2 และ 3
 

คำตอบข้อ 10 ) ตอบ 3

เหตุผล

•คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ทำหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกินออกนอกเซลล์โดยของเสียก็จะปนออกมากับน้ำด้วยเป็นของเสียที่ละลายน้ำได้เช่น ของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ แต่่ใช่กากอาหาร

 
 
 
 
<< ก่อนหน้า ...... หน้าถัดไป >>
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

 

 
 
 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ