เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

ข้อ 21) ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องมากที่สุด(O-net 48)     

1. มิวเทชันเกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้

2. มิวเทชันทำให้ได้ลักษณะที่ไม่พึ่งประสงค์

3. สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราทำให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น

4. การแปรผันทางพันธุกรรมเกิดจากมิวเทชันเท่านั้น          

 


คำตอบข้อ 21) ตอบ 3

เหตุผล

       มิวเทชันสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ เช่น การเกิดครอสซิงโอเวอร์ การเกิดมิวเทชันทำให้ได้ทั้งลักษณะที่ไม่พึงประสงค์และลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชเปลี่ยนโครโมโซมข้าวโพด 2n เป็น 4n ให้วิตามินสูงกว่า เป็นการกลายพันธุ์ระดับโครโมโซมที่เป็นลักษณะที่พึงประสงค์

สารก่อการกลายพันธุ์คล้ายพวกรังสี X รังสีแกมมาร่วมทั้งสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อรา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งเรียกว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

       ส่วนการแปรผันทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ย่อมมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งมีชีวิต
ต่างสปีชีส์กันหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกันน้อยกว่า
สิ่งมีชีวิต ต่างชนิดกัน ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะพันธุการรมแตกต่างกัน เรียกว่า
ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation)


 

ข้อ 22) สิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดเป็นจีเอ็มโอ (GMO)(O-net 48)       

1. เซลล์แบคทีเรียที่มียีนอินซูลินของคน       

2. ต้นเปล้าน้อยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ       

3. พุทธรักษาพันธุ์กลายที่เกิดจากการฉายรังสีแกมมา       

4. แตงโมเมล็ดลีบ

 


คำตอบข้อ 22 ) ตอบ 1

เหตุผล

       • จีเอ็มโอ(GMOs) เป็นคำที่เรียกสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ได้รับการตัดต่อยีน(gene)

โดย จีเอ็มโอ ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Genetically Modified Organisms (GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม จากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

ภาพการทำพันธุวิศวกรรม (ซึ่งมีการตัดต่อชิ้นส่วนของ DNA )
ที่มาภาพ http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/biology/biotechnology/reprogramming_microbes/revision/2/

 
ข้อ 23) จากการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่า " นักวิชาการหวั่นต่างชาติแอบโคลนเงาะพันธุ์ใหม่" คำว่า "โคลน" หมายถึง (O-net 48)

       1. นำต้นเงาะพันธุ์ใหม่ไปขยายพันธุ์โดยการตอน

       2. นำต้นเงาะพันธุ์ใหม่ไปตัดต่อยีนได้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้น        

       3. นำเงาะพันธุ์ใหม่ไปผสมพันธุ์กับพันธุ์อื่นทำให้ลักษณะดีขึ้น

       4. นำเมล็ดของเงาะพันธุ์ใหม่ไปเพาะขยายพันธุ์


คำตอบข้อ 23 ) ตอบ 1

เหตุผล

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การคัดลอก หรือการทำซ้ำ ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ หากกล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม และลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

 

 
ข้อ 24) สารประกอบใดที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัสโดยตรง (O-net 48)

       1. ฟอสโฟลิพิด        

       2. นิวคลีโอไทด์            

       3. คาร์โบไฮเดรต               

       4. โปรตีน


คำตอบข้อ 24 ) ตอบ 4

เหตุผล

• เปลือกหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัส เรียกว่า แคพซิด (Capsid) ซึ่งเป็นสารพวกโปรตีน

 

 

ข้อ 25) สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้เรียงตามลำดับวิวัฒนาการได้ถูกต้อง (O-net 48)       

        1. เห็ด แบคทีเรีย อะมีบา       

        2. สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มอสส์       

        3. หนอนตัวแบน ฟองน้ำ ดาวทะเล       

        4. สาหร่ายสีน้ำตาล สนสองใบ พืชใบเลี้ยงคู่

 


คำตอบข้อ 25 ) ตอบ 4

เหตุผล

1) ควรจะเริ่มจาก แบคทีเรีย อะมีบา เห็ด
2) ควรจะเริ่มจาก สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว มอส
3) ควรจะเริ่มจาก ฟองน้ำ หนอนตัวแบน ดาวทะเล

 

 
 
 
 

<< ก่อนหน้า

[ ข้อ 1 - 5 ] / [ ข้อ 6 - 10 ] / [ ข้อ 11 - 15] / [ ข้อ 16 - 20 ] / [ ข้อ 21 -25 ]

 
 

 

 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::