เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

ข้อ 11) หลังจากการออกกำลังกายกลางแดดนานๆร่างกายมีกลไกรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิอย่างไร (O-net 48)       

1. ลดอัตราเมแทบอลิซึม และหลอดเลือดขยายตัว       
2. ลดอัตราเมแทบอลิซึม และหลอดเลือดหดตัว       
3. เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม และหลอดเลือดขยายตัว       
4. เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม และหลอดเลือดหดตัว

 


คำตอบข้อ 11 ) ตอบ 1

เหตุผล

แผนภาพกลไกรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ

     หลังจากการออกกำลังกายกลางแดดนานๆ อุณหภูมิภายนอกสูง อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นไฮโพทาลามัส
เป็นผลให้กล้ามเนื้อโคนขนคลายตัวขนเอนราบ เหงื่อออก เส้นเลือดฝอยขยายตัวสังเกตภายนอกจะพบว่า จะหน้าแดง และ
อัตราเมแทบอลิซึมจะลดลง

 

 

ข้อ 12) การรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอดเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด (O-net 48)       

1. นมแม่มีโปรตีนสูง        
2. นมแม่ไม่มีเชื้อโรค       
3. นมแม่มีแอนติบอดี       
4. นมแม่มีแอนติเจน

 


คำตอบข้อ 12 ) ตอบ 3

เหตุผล

.ในนมแม่มีสารภูมิคุ้มกัน SIgA ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งSIgAเป็น แอนติบอดี ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำงานได้ทันทีที่รับมา ทำให้ทารกมีภูมิต้านทานได้โดยตรง

 

 
ข้อ 13) วัคซีนที่ใช้หยอดป้องกันโรคโปลิโอ เป็นสารใด

1. แอนติบอดี
2. แอนติเจน
3. เอนไซม์
4. แอนติไบโอติก


คำตอบข้อ 13 ) ตอบ 2

เหตุผล

• วัคซีนจัดเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อแองแบบทำขึ้น
• ซึ่งเป็นการเลียนแบบการสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะตามธรรมชาติ โดยนำสารแอนติเจนซึ่งอาจเป็นเชื้อโรคที่อ่อนกำลัง หรือทำให้ตายแล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย นำมากินหรือฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อต้านเชื้อได้

เพิ่มเติมคำศัพท์ : แอนติไบโอติก (Antibiotic) หรือสารปฎิชีวนะ คือยารักษาโรคที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งแล้วมีผลทำลายและยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นโดยใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น เช่น    
ราเพนนิซิเลียม ผลิตสารที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกได้

 

 
ข้อ 14) การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคน เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบใเด (O-net 48)

1. ไมโทซีสที่มีการลดจำนวนโครโมโซม
2. ไมโทซีสที่ไม่มีการลดจำนวนโครโมโซม   
3. ไมโอซีสที่มีการลดจำนวนโครโมโซม       
4. ไมโอซีสที่ไม่มีการลดจำนวนโครโมโซม

 


คำตอบข้อ 14 ) ตอบ 3

เหตุผล

      • การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสพบในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตโดยผลจากการแบ่งเซลล์ 1 ครั้งจะทำให้ได้เซลล์ใหม่ 4          เซลล์และโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากจำนวนเดิม
      • การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสแบ่ง 1 ครั้งได้ 2 เซลล์จำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่เท่าเดิม พบในการแบ่งเซลล์ร่างกาย
 

ข้อ 15) สารพันธุกรรมเป็นสารประเภทใด(O-net 48)       

1. คาร์โบไฮเดรต       
2. โปรตีน       
3. ลิพิด       
4. กรดนิวคลีอิก

 


คำตอบข้อ 15 ) ตอบ 4

เหตุผล

•สารพันธุกรรม (DNA) เป็นสารพวกกรดนิวคลีอิก เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยย่อยเป็น นิวคลีโอไทด์ โดยนิวคลีโอไมด์ 1 โมเลกุลประกอบด้วย
       – น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม น้ำตาลดีออกซีไรโบส
      – หมู่ฟอสเฟต (PO43-)
      – ไนโตรจีนัสเบส (พิวรีน A , G) (ไพริมิดีน T , C)

 

 
 
 
<< ก่อนหน้า ...... หน้าถัดไป >>
 
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ