เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2552สอบกุมภาพันธ์ 2553

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 สอบกุมภาพันธ์ 2553

ข้อ 1 ( 4 )

ข้อ 2 ( 4 )

ข้อ 3 ( 2 )

ข้อ 4 ( 3 )

ข้อ 5 ( 1 )

ข้อ 6 ( 4 )

ข้อ 7 ( 4 )

ข้อ 8 ( 4 )

ข้อ 9 ( 3 )

ข้อ 10 ( 4 )

ข้อ 11 ( 2 )

ข้อ 12 ( 2 )

ข้อ 13 ( 3)

ข้อ 14 ( 2)

 

ข้อ 15 ( 2 )

ข้อ 16 ( 1 )

ข้อ 17 ( 4 )

ข้อ 18 ( 1 )

ข้อ 19 ( 2 )

ข้อ 20 ( 3 )

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 


 

ข้อ 16) กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะหนึ่ง (O-net 52)

      1. แบบปฐมภูมิ
      2. แบบทุติยภูมิ
      3. แบบตติยภูมิ
      4. แบบจตุรภูมิ
 

คำตอบข้อ 16 ) ตอบ ข้อ 1. แบบปฐมภูมิ

เหตุผล

         การระเบิดของภูเขาไฟเป็นการทำให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นถูกทำลายจนหมดสิ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ที่จะเกิดขึ้นหลังการระเบิดของภูเขาไฟจึงเป็นแบบปฐมภูมิ


    
ข้อ 17) ข้อใดไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ (O-net 52)

       1. ความหลากหลายของสปีชีส์
       2. ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
       3. ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
       4. ความหลากหลายของสารเคมีต่างๆ รอบสิ่งมีชีวิต

 

คำตอบข้อ 17 ) ตอบข้อ 4. ความหลากหลายของสารเคมีต่างๆ รอบสิ่งมีชีวิต

เหตุผล

        ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bioderversity) : เป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการทำให้สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีหลายชนิดหลายประเภท  โดยความหลากหลายทางชีวภาพเกิดจากการแปรผันทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม เมื่อสะสมความแตกต่างในระยะเวลานานทำให้เกิดความหลากหลายทางสปีชีส์ และสิ่งมีชีวิตจะมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่หลากหลาย
       ดังนั้นข้อที่ไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพก็คือ  ความหลากหลายของสารเคมีต่างๆ รอบสิ่งมีชีวิต

 

 
ข้อ 18) ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ในข้อใดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดใน ปัจจุบัน (O-net 52)
       1. พลังงานน้ำ
       2. พลังงานลม
       3. พลังงานจากคลื่น
       4. พลังงานแสงอาทิตย์

 


คำตอบข้อ 18 ) ตอบข้อ 1. พลังงานน้ำ

เหตุผล

  น้ำในวัฎจักรจัดเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้น ส่วนน้ำในแหล่งน้ำจัดเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ ดังนั้นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน คือ พลังงานน้ำ

         

 
 
 
ข้อ 19) เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยู่ในแหล่งน้ำเป็นปริมาณมาก ปรากฏการณ์ใดจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก (O-net 52)

      1. ปริมาณแพลงตอนสัตว์จะเพิ่มขึ้น
      2. จำนวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำจะเพิ่มขึ้น
      3. สารพิษตกค้าง เช่น สารกำจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น
      4. ปริมาณสัตว์น้ำ เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นคำตอบข้อ 19 ) ตอบ ข้อ 2. จำนวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำจะเพิ่มขึ้น

เหตุผล

เพราะไนเตรตเป็น รูปของไนโตรเจนที่พืชสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย พืชดังนั้นสิ่งที่เกิดตามมา คือ จำนวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำจะเพิ่มขึ้น

       

 
 

ข้อ 20) สัตว์ป่าในข้อใดมีสถานภาพปัจจุบันแตกต่างไปจากข้ออื่นทั้งหมด(O-net 52)

       1. พะยูน ช้าง
       2. ควายป่า กระทิง วัวแดง
       3. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี
       4. นกแต้วแล้วท้องดำ เลียงผา

 


คำตอบข้อ 20 ) ตอบ ข้อ 3. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี

เหตุผล  
เพราะนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และ กูปรี สถานภาพปัจจุบันคือ สูญพันธ์ไปแล้ว

       

 

 
 
 
<<< ก่อนหน้า
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

 

 
 
 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ