การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

     :: อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 2.1

     :: ลักษณะสำคัญของแบคทีเรีย

     :: แบบฝึกที่ 2.2

     :: ความหลากหลายของแบคทีเรีย

     :: แบบฝึกที่ 2.3

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 2.1

          

คำชี้แจง     ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพความสัมพันธ์ตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 5 อาณาจักรแล้วตอบคำถาม              

 

 

1. เติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้องโดยพิจารณาว่า หมายเลขที่ระบุในภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรใดและแต่ละอาณาจักรมีเซลล์ประเภทใด


หมายเลข

อาณาจักร

ประเภทของเซลล์

หมายเลข 1

 

 

หมายเลข 2

 

 

หมายเลข 3

 

 

หมายเลข 4

 

 

หมายเลข 5

 

 

หมายเลข 6

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ