สื่อการสอนชีววิทยา เล่ม 2

bbbb

 
b2 ใบความรู้
การขับถ่าย (Excretion)

ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

การหายใจของสิ่งมีชีวิต
 
ตัวอย่างกิจกรรม
กิจกรรมเรื่องจุลินทรีย์
กิจกรรมเรื่องทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิต
 
คู่มือครู

คู่มื่อครูรายวิชาชีววิทยา เล่ม 2

สื่อมัลติมีเดีย
วิดีโอเรื่องการย่อยอาหารของคน
วิดีโอการถ่ายทอดอิเล็คตรอนและการสังเคราะห์ ATP
วีดีโอระบบน้ำเหลือง
วีดีโอการไหลเวียนของน้ำเหลือง
วีดีโอการกินอาหารของอะมีบา
วีดีโอการกินอาหารของพารามีเซียม
   
   
   
   
   
 
 

สื่อคุณภาพกับนานาไบโอ

 

ไปที่หน้าสื่อ >>>
 
หน้าหลัก
สื่อการสอน
วิจัย/โครงงาน
พัฒนาบุคลิกภาพ
มุมผ่อนคลาย
สื่อคุณภาพ
 
 
 
พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com