สื่อการสอนชีววิทยา เล่ม 3

nana

 

 

ใบความรู้

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

กล้ามเนื้อ
กระดูก
ข้อต่อและเอ็น
 

 

  สื่อมัลติมีเดีย
  วีดีโอการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยการทำงานของแอกติน
  วีดีโอการเกิดกระแสประสาทภายในเซลล์
  วีดีโอการเกิดกระแสประสาทระหว่างเซลล์
   
   
   
   
   
 
 
สื่อคุณภาพกับนานาไบโอ

 

 

           

 

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com

nana