สื่อการสอนชีววิทยา 5


 
 
  ใบความรู้
  -
  คู่มือครู
  คู่มือครูชีววิทยา 5
   
  สื่อมัลติมีเดีย
  วีดีโอเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีส และไมโอซีส
  วีดีโอการเกิด Crossing over
  วีดีโอการแสดงออกของยีน (Gene expression)
  วีดีโอตัวอย่างการทดลองของเมนเดล
   
   
   
   
 
 
สื่อคุณภาพกับนานาไบโอ
ไปที่หน้าสื่อ >>>
           
           
พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com