สื่อการสอนชีววิทยา เล่ม 4

 

ใบความรู้

เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue)

ราก (root)
ลำต้น
ใบ
การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ
การลำเลียงอาหาร
 
สื่อมัลติมีเดีย
วีดีโอการกินอาหารของต้นกาบหอยแคลง
วีดีโอการตอบสนองต่อแสงของพืช
วีดีโอการบานของดอกไม้
วีดีโอตัวอย่างลำต้นไคลบบิง สเต็ม ( Climbing stem) และตัวอย่างขนราก
 
E-learning
เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue)
ราก (root)
ลำต้น
ใบ
การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและแร่ธาต
 
   
 

 

สื่อคุณภาพกับนานาไบโอ
ไปที่หน้าสื่อ>>>
           


พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com