การทำโยเกิร์ตนมโรงเรียน

เลือกหัวข้อศึกษา

๐ สายพันธุ์จุลินทรีย์ในโยเกิร์ต

๐ การเลือกนมในการทำโยเกิร์ต

การทำโยเกิร์ตจากนมโรงเรียน

๐ โยเกิร์ตนมโรงเรียน แบบต้ม กับ แบบไม่ต้ม

๐ โยเกิร์ตนมโรงเรียน กับ โยเกิร์ตนมสด

การแต่งรสชาติโยเกิร์ต

๐ แหล่งอ้างอิง

๐ สายพันธุ์จุลินทรีย์ในโยเกิร์ต

           โยเกิร์ต(Yogurt)
          โยเกิร์ต (Yogurt) เป็นผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ เช่น นมวัว นมแพะ หรือแม้กระทั่งนมถั่วเหลือง โดยนมที่นำมาทำโยเกิร์ตจะต้องผ่านการทำลายจุลินทรีย์อันตรายที่ทำให้เกิดโรคก่อน จากนั้นจึงนำไปหมักด้วยจุลินทรีย์ดีที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ก่อโรค โยเกิร์ตมีความเป็นกรดและรสเปรี้ยว

         จุลินทรีย์สำหรับการทำโยเกิร์ต
เป็นจุลินทรีย์กลุ่ม แบคทีเรีย ที่สามารถผลิตกรดแลกติก (Lactic acid bacteria: LAB) เช่น
          ๐ Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
             (ชื่อเดิม Lactobacillus bulgaricus.)
          ๐ Streptococcus thermophilus.

        ในการผลิตโยเกิร์ตนั้นจะใช้เชื้อแบคทีเรียสองชนิดร่วมกันทำให้ผลิตโยเกิร์ตได้เร็วขึ้น มีกลิ่นและรสชาติดีกว่าใช้เชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว  เนื่องจากแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้จะทำงานเสริมซึ่งกันและกัน (synergy) อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดและสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาเป็นหัวเชื้อจะมีผลต่อรสชาติและกลิ่น(flavor) รวมทั้งเนื้อสัมผัส (texture) ของโยเกิร์ต ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อที่ผลิตออกมาขาย และอาจมีการเติมแบคทีเรียชนิดอื่นลงไปด้วย เช่น Bifidobacterium  spp.

     โยเกิร์ตตามท้องตลาดมี 2 แบบ
        ๐ โยเกิร์ตชนิดกวน (stirred yogurt)
        ๐ โยเกิร์ตชนิดคงตัว (set yogurt) 

โยเกิร์ตชนิดกวน (stirred yogurt)
โยเกิร์ตชนิดคงตัว (set yogurt) 

 

๐ สายพันธุ์จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่ขายตามท้องตลาด
       
ชนิดของโยเกิร์ตตามท้องตลาดที่มีสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเลือกนำมาศึกษา เช่น
       
1. โยเกิร์ต ตรา เมจิ บัลแกเรีย
        ผลิตโดยใช้ เชื้อจุลินทรีย์ แล็กโทบาซิลลัส บัลแกริคัส และ
สเตรปโทค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรีย (LB81)

โยเกิร์ต ตรา เมจิ บัลแกเรีย
ส่วนประกอบ

 

2. โยเกิร์ต รส ออริจินัล ตราดัชชี่
     ผลิตโดยใช้ เชื้อจุลินทรีย์ แล็กโทบาซิลลัส บัลแกริคัส และ
สเตรปโทค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส

โยเกิร์ต รส ออริจินัล ตราดัชชี่
ส่วนประกอบ

 

3. โยเกิร์ต ซีพี-เมจิ ออริจินัล
        
ผลิตโดยใช้ เชื้อจุลินทรีย์บิฟิโดแบคทีเรียม แล็กทิส , แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส ,
แล็กโทบาซิลลัส บัลแกริคัส และสเตรปโทค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส

โยเกิร์ต ซีพี-เมจิ ออริจินัล
ส่วนประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย
ครูนันทนา สำเภา
Admin NaNa-Bio.com
1 ตุลาคม 2564

 

๐ บทความที่น่าสนใจ ๐

[ การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน ]

[ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

๐ [ความรู้เกี่ยวกับแป้ง]

๐ [ พุดดิ้งนมโรงเรียน ]

 

 

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]

๐ [กลับหน้าหลักนานาสาระ]

[ โยเกิร์ตนมโรงเรียน ]

[กลับหน้าหลักนานาไบโอ]