การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: ความหลากหลายทางชีวภาพคือ

     :: แบบฝึกที่ 1.1

     :: การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

     :: ชื่อของสิ่งมีชีวิต

     :: การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 1.2

     :: กำเนิดของชีวิต

     :: กำเนิดเซลล์โพรคาริโอต,เซลล์ยูคาริโอต

     :: แบบฝึกที่ 1.3

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 1คำชี้แจง ตอนที่ 1     ให้นักเรียนศึกษาความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  พิจารณาภาพแล้วจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันกับรูปภาพ

 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ความหลากหลายทางสปีชีส์

ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

          
1. คือ .................................................................. 2. คือ ........................................................................
3. คือ ..................................................................... 4. คือ ........................................................................

 

คำชี้แจงตอนที่ 2     ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากตารางธรณีกาลแล้วตอบคำถาม
1. สิ่งมีชีวิตพวกแรกที่เกิดขึ้นบนโลก คือสิ่งมีชีวิตใด มีอายุกี่ล้านปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. เริ่มมีพืชเกิดขึ้นในยุคใด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. จากตารางธรณีกาลการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเกิดประมาณกี่ครั้งและเกิดในยุคใดบ้าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ยูคาริโอตเริ่มเกิดขึ้นในมหายุคใด และเกิดขึ้นเมื่อใด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. เริ่มปรากฏมนุษย์ในยุคใด และเมื่อประมาณกี่ปีที่ผ่านมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ