การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

            ไฟลัมเฮปาโทไฟตา

            ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา

            ไฟลัมไบรโอไฟตา

            ประโยชน์ของพืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา (Phylum Anthocerophyta)

           

         พืชในไฟลัมนี้ รู้จักกันทั่วไปในชื่อของฮอร์นเวิร์ต (hornwort) ทั่วโลกมีประมาณ 120 ชนิด ฮอร์นเวิร์ตยังไม่มีราก ลำต้นและใบเช่นกัน ต้นที่พบเป็นต้นในระยะแกมีโทไฟต์และมีอายุยืนเช่นเดียวกับลิเวอร์เวิร์ต มีลักษณะเป็นแผ่นแบนหรือเป็นแบบทัลลัส  ฮอร์นเวิร์ตส่วนมากมักพบขึ้นตามพื้นดินหรือก้อนหิน มีบางสกุลที่พบขึ้นบนลำต้นพืชอื่น ลักษณะเด่นของต้น แกมีโทไฟต์ฮอร์นเวิร์ตคือ แต่ละเซลล์มี คลอโรพลาสต์เพียง 1 อัน  


          ต้นสปอโรไฟต์ฮอร์นเวิร์ตเจริญอยู่บนต้นแกมีโทไฟต์และได้รับอาหารจากต้นแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิต ส่วนประกอบของต้นสปอโรไฟต์อาจแบ่งได้ 2 ส่วน คือส่วนโคนที่ฝังอยู่ในต้นแกมีโทไฟต์ และส่วนแคปซูลที่มีรูปร่างเป็นแท่งยาวและภายในจะสร้างสปอร์ แคปซูลนี้จะเริ่มแตกที่ปลายแยกเป็น 2 แฉกแล้วไล่ลงไปจนถึงโคนแคปซูล  เมื่อสปอร์ถูกปลดปล่อยออกจากแคปซูลแล้ว ต้นสปอโรไฟต์จะตายไป ดังนั้น สปอโรไฟต์ฮอร์นเวิร์ตจึงมีอายุสั้นมากเช่นกัน ส่วนสปอร์จะเจริญเป็นแกมีโทไฟต์ต่อไป

(ก) (ข) (ค)

ภาพที่ 5 ลักษณะของพืชในไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา (ก) แกมีโทไฟต์ (ข) เซลล์แต่ละเซลล์ของแกมีโทไฟต์มีคลอโรพลาสต์เพียง 1 อัน (ค) สปอโรไฟต์และแกมีโทไฟต์ของฮอร์นเวิร์ต
(ก) (ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hornwort)
(ข) (ที่มา:http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/hornwort-thallus-cells-light)
(ค) (ที่มา:http://www.anbg.gov.au/bryophyte/photos-800/anthoceros-101.jpg)

 

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ