การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

     :: กำเนิดและลักษณะสำคัญของพืช

     :: แบบฝึกที่ 4.1

     :: ความหลากหลายของพืช

     :: พืชไม่มีท่อลำเลียง

            ไฟลัมเฮปาโทไฟตา

            ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา

            ไฟลัมไบรโอไฟตา

            ประโยชน์ของพืชไม่มีท่อลำเลียง

     :: พืชมีท่อลำเลียง

         พืชมีท่อลำเลียงไร้เมล็ด

         พืชมีท่อลำเลียงมีเมล็ด

     :: แบบฝึกที่ 4.2

อาณาจักรฟังไจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ประโยชน์ของพืชไม่มีท่อลำเลียง

           

          ในระบบนิเวศป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นสูง ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำคอยดูดซับความชุ่มชื้นให้กับ
ผืนป่า โดยมอสมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นป่า ทำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ในดินได้มาก ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำมอสมาใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้มอสข้าวตอกฤาษี (Sphagnum moss) คลุมดิน
ในกระถางต้นไม้ โดยจะเก็บกักน้ำไว้ในเซลล์ใบที่มีการเรียงตัวของเซลล์แบบพิเศษ ป้องกันการสูญเสียน้ำภายในดิน และจะไม่แย่งน้ำจากกระถางต้นไม้ทำให้ดินยังคงความชุ่มชื้นอยู่ได้นาน

ภาพ มอสข้าวตอกฤาษี (Sphagnum moss) คลุมดินช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำภายในดิน
(ที่มา:: https://www.reviewchiangmai.com/4023-p/)

 

          ในแถบประเทศเมืองหนาวมีการนำมอสมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้เพื่อลดปัญหามลพิษและ
ฝุ่นละออง มอสถูกนำมาปลูกแทนหญ้าที่บริเวณเกาะกลางถนน เนื่องจากเป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ
แบบต่าง ๆ ได้ดี และช่วยกักเก็บความชื้นในอากาศทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวและลดปัญหาการกระจายของฝุ่นละออง นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้คลุมหลังคา และกำแพง เพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ช่วยให้บ้านมีอุณหภูมิคงที่ และช่วยประหยัดการใช้พลังงานภายในบ้าน

ภาพ บ้านที่ตัวบ้านถูกคลุมไปด้วยมอส
(ที่มา:: https://thechive.files.wordpress.com/2014/07/door-art-awesome-1.jpg?quality=85&strip=info&w=550)

 

          ลิเวอร์เวิร์ตเป็นไบรโอไฟต์อีกกลุ่มที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีความสามารถในการดูดซับน้ำ และ
ความชุ่มชื้นแล้ว ลิเวอร์เวิร์ตยังมีโครงสร้างพิเศษที่แตกต่างจาก มอส และฮอร์นเวิร์ต คือ มีหยดน้ำมัน (oil body)
อยู่ภายในเซลล์ ซึ่งหยดน้ำมันของลิเวอร์เวิร์ตบางชนิดสามารถนำมาสกัดเป็นยาปฏิชีวนะได้

          ลิเวอร์เวิร์ตเป็นไบรโอไฟต์อีกกลุ่มที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีความสามารถในการดูดซับน้ำ และ
ความชุ่มชื้นแล้ว ลิเวอร์เวิร์ตยังมีโครงสร้างพิเศษที่แตกต่างจาก มอส และฮอร์นเวิร์ต คือ มีหยดน้ำมัน (oil body)
อยู่ภายในเซลล์ ซึ่งหยดน้ำมันของลิเวอร์เวิร์ตบางชนิดสามารถนำมาสกัดเป็นยาปฏิชีวนะได้

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ