การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: ความหลากหลายทางชีวภาพ

     :: แบบฝึกที่ 1.1

     :: การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

     :: ชื่อของสิ่งมีชีวิต

     :: การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

     :: แบบฝึกที่ 1.2

     :: กำเนิดของชีวิต

     :: กำเนิดเซลล์โพรคาริโอต,เซลล์ยูคาริโอต

     :: แบบฝึกที่ 1.3

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

       :: ลักษณะสำคัญของฟังไจ

       :: ความหลากหลายของฟังไจ

            ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา

            ไฟลัมไซโกไมโคตา

             ไฟลัมแอสโคไมโคตา

             ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา         

         :: แบบฝึกที่ 5.1  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 5.1

 

          คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ ตามหัวข้อต่อไปนี้

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นคำตอบของคำถามข้อใด แล้วนำข้อความดังกล่าวเติมลงในช่องคำตอบให้ถูกต้อง

ข้อความ

ฟังไจ, แบคทีเรีย ,ราเมือก

สัตว์

ฟรุตติงบอดี

ไคทริดิโอไมโคตา

ไคติน

ไฟลัมไซโกไมโคตา

สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

Haustorium

ไฮฟา ,ไมซีเลียม ,ฟรุตติงบอดี

แฟลเจลลา

ฟังไจอิมเพอร์เฟคไท

ไลเคน

ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza)

ไฟลัมแอสโคไมโคตา

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

เห็ดโมเรล ใน ไฟลัมแอสโคไมโคตา

ทรัฟเฟิล

เบสิเดียม (basidium)

อะฟลาทอกซิน(aflatoxin)

ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา

 

 

ข้อที่

คำถาม

คำตอบ

1

วิวัฒนาการของฟังไจมีความใกล้ชิดพืช หรือ สัตว์

 

2

โครงสร้างที่ช่วยในการดำรงชีวิตของเห็ดรา ได้แก่อะไรบ้าง

 

3

ฟังไจไฟลัมใดที่มีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการกับบรรพบุรุษที่เป็นโพรทิสต์

 

4

ส่วนของเห็ดที่นำมาปรุงอาหารคือโครงสร้างส่วนใด

 

5

กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย

 

6

องค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์เห็ดรา

 

7

หากนักเรียนเห็นฟรุตติงบอดีของเห็ดแสดงว่า เห็ดชนิดนั้นมีการสืบพันธุ์แบบ

 

8

ราที่ดำรงชีวิตเป็นปรสิต เส้นใยจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่สามารถยื่นเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ที่รานั้นเกาะอยู่เพื่อดูดซับสารอาหารโครงสร้างนั้นคือ

 

9

เห็ดราที่ดำรงชีวิตแบบพึ่งพากับรากพืช เรียกว่า

 

10

การอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายสีเขียวหรือไซยาโนแบคทีเรีย ในภาวะพึ่งพา เรียกว่า

 

11

ฟังไจกลุ่มที่ไม่พบระยะที่มีการสืบพีนธุ์แบบอาศัยเพศ

 

12

ไคทริดเป็ฟังไจที่เซลล์สืบพันธุ์สามารถเคลื่อนที่โดยใช้โครงสร้างใด

 

13

ฟังไจกลุ่มไคทริดิโอไมโคตา มักมีความสัมพันธ์แบบเป็นปรสิตกับสิ่งมีชีวิตใด

 

14

กลุ่มของราที่ไฮฟาไม่มีผนังกั้นได้แก่ราในไฟลัม

 

15

กลุ่มของราที่ไฮฟามีผนังกั้นแบบไม่สมบูรณ์ได้แก่เห็ดราชนิดใดซึ่งเป็นเห็ดราในไฟลัมใด

 

16

กลุ่มของราที่ไฮฟามีผนังกั้นแบบสมบูรณ์ได้แก่ ราในไฟลัมใด

 

17

กลุ่มของราที่ฟรุตติงบอดีมักมีลักษณะเป็น รูปถ้วย หรือ ก้อนกลม ได้แก่ราในไฟลัม

 

18

เห็ดในไฟลัมแอสโคไมโคตาที่ดำรงชีวิตเป็นไมคอร์ไรซาและสร้างดอกเห็ดอยู่ใต้ดิน เป็นเห็ดที่มีราคาแพง จนต้องใช้สัตว์ที่มีจมูกดี เช่น สุนัข หรือหมูช่วยในการค้นหา เห็ดชนิดนี้คือ

 

19

Phylum Basidiomycota คือมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ เรียกว่า เบสิดิโอสปอร์ (basidiospore) บนโครงสร้างที่เรียกว่า

 

20

ราในสกุล Aspergillus หลายชนิดที่พบในเมล็ดถั่วและธัญพืช และอาหารแห้งต่างๆ ซึ่งจะสร้างสารพิษที่มีชื่อว่า

 

 

2. ให้นักเรียนพิจารณาภาพ พร้อมระบุว่าเห็ดราที่เห็นในภาพมีชื่อว่าอะไร และจัดอยู่ในไฟลัมใด

2.1 ชื่อ………………………………… 2.2 ชื่อ…………………………………

ไฟลัม …………………………………

ไฟลัม ………………………………………
2.3 ชื่อ………………………………… 2.4 ชื่อ…………………………………
ไฟลัม ……………………………………… ไฟลัม ………………………………………
2.5 ชื่อ………………………………… 2.6 ชื่อ…………………………………
ไฟลัม ………………………………… ไฟลัม ………………………………………
2.7 ชื่อ………………………………… 2.8 ชื่อ…………………………………
ไฟลัม ………………………………… ไฟลัม ………………………………………
2.9 ชื่อ………………………………… 2.10 ชื่อ…………………………………
ไฟลัม ………………………………… ไฟลัม ……………………………………
2.11 ชื่อ………………………………… 2.12 ชื่อ…………………………………
ไฟลัม ………………………………… ไฟลัม ……………………………………

 

3. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของเห็ดที่กินได้ และเห็ดที่มีพิษ

ลักษณะสำคัญของเห็ดที่กินได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะสำคัญของเห็ดมีพิษ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิงจาก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับเห็ดพิษต่อไปนี้   เห็ดระโงกหิน ,เห็ดกระโดงตีนต่ำ  และ เห็ดขี้ควาย  พร้อมจับคู่ภาพและชื่อของเห็ดพิษที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเห็ดดังกล่าวตามหัวข้อที่กำหนด

(ที่มา : http://my.kapook.com/imagescontent/fb_img/127/s_89857_7154.jpg)

 

4.1 ชื่อเห็ด …………………………………………………………………………………………………………………..
ลักษณะสำคัญของเห็ด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาการเมื่อรับประทาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิงจาก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(ที่มา: http://fungusposition.blogspot.com/2013/10/blog-post_2786.html)

 

4.2 ชื่อเห็ด……………………………………………………………………………………………………..
ลักษณะสำคัญของเห็ด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาการเมื่อรับประทาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิงจาก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ที่มา: http://suchakree.com/health/magicmushroom_01.php)

4.3 ชื่อเห็ด …………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะสำคัญของเห็ด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาการเมื่อรับประทาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิงจาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.  ให้นักเรียนสืบค้นวิธีทดสอบเห็ดพิษ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิงจาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ